O czym mowa?

Ustawienia systemowe, lub metoda Berta Hellingera (proces ten występuje pod dwoma nazwami), to warsztat, który w ultra-krótkim czasie, bo zaledwie podczas jednego spotkania, pozwala zrozumieć zależności rodzinne, które leżą u podnóża schematów wpływających na decyzje jakie podejmujemy w życiu prywatnym, towarzyskim czy zawodowym. Metoda Hellingera opiera się na przekonaniu, że większość problemów, które nam doskwierają, jest wynikiem ukształtowania, które rozpoczęło się w dzieciństwie pod wpływem specyficznego, rodzinnego systemu przekazywania wiedzy. 

Dlaczego spoglądamy wstecz?

Otóż dlatego, że to właśnie w przeszłości nasi przodkowie zadecydowali w którymś momencie ich życia, że swojemu potomstwu chcą przekazać pewne wzorce. O jakich wzorcach mówimy? Ojciec, dla którego problemy życia codziennego były zbyt dużym wyzwaniem i popadł w, dajmy na to, alkoholizm, mógł podświadomie przekazać swojemu dziecko wzorzec ucieczki w nałóg. Rodziny, których dotknęły wojny i klęski w swoim, tak zwanym, rodowym zapisie, mogą podświadomie przekazywać brak ufności i cierpienie. To jedynie przykłady, bowiem nie istnieje reguła, która mogłaby porządkować przyczynę i skutek w sposób przewidywalny. 

Jak możemy sobie pomóc?

Oczywistą sprawą jest to, że niektóre z tych zapisów nam nie służą. Jest tak dlatego, że zmieniły się czasy, zmieniliśmy się my i poczuliśmy potrzebę przerobienia pewnych problematycznych kwestii występujących w naszych rodzinach. Jaki, w takiej sytuacji, jest następny krok? Ustawienia systemowe to proces zajmujący, w większości przypadków, jeden dzień. Grupa obserwatorów, czyli osób, które będą wcielać się w rolę naszych bliskich, spotyka się by przepracować zagadnienie z którym przychodzi jedna osoba. Taki proces może trwać od godziny do kilku godzin, w zależności od złożoności problemu i gotowości do pracy. Mówiąc, że obserwatorzy 'wcielają’ się w naszych przodków nie mamy na myśli seansów spirytystycznych, a posługiwanie się zapisami w polu kwantowym, trochę tak, jak aktorzy grający w teatrze. Zapis kwantowy to ślad jaki po sobie zostawiamy, innymi słowy jest to pamięć wszechświata. Po zakończeniu procesu możemy nie odczuć jednoznacznie ogromnej zmiany, lecz z pewnością towarzyszyć nam będzie fizyczna lekkość i nasze życie, w następujących miesiącach, zacznie obierać nowy tor.