Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

Oświadczam, że zapoznałem sie z polityką prywatności
Informacja dot. danych osobowych:
  • Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Zgoda pozwala na otrzymywanie aktualnych informacji. Brak zgody oznacza niekorzystanie z tych przywilejów.
  • Administratorem danych jest Stowarzyszenie Sztuka Dobrego Życia.
  • Dane służą do przesyłania informacji od administratora, za zgodą osoby, przez okres 10 lat, nie dłużej niż do złożenia rezygnacji przez osobę.
  • Administrator przechowuje dane w sposób zabezpieczony, nie przekazuje ich innym administratorom, nie przekazuje ich za granicę, nie stosuje profilowania ani innego trybu automatycznego podejmowania decyzji.
  • Na życzenie osoby administrator udostępnia dotyczące jej dane w postaci mailowej.
  • Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody.
  • Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub wobec marketingu bezpośredniego.