Mityngi DDA/DDD

termin: w każdy poniedziałek

godzina: 18:15

Informacje pod Tel: 502-149-739

W każdy poniedziałek o 18:15 w Stowarzyszeniu odbywają się otwarte mityngi DDA/DDD.

W spotkaniach może uczestniczyć każdy kto identyfikuje się z problemem DDA- Dorosłego Dziecka Alkoholika lub DDD–Dorosłego Dziecka z rodziny Dysfunkcyjnej.

Przynależność do wspólnoty do niczego nie zobowiązuje. Możesz przyjść na spotkanie kiedy chcesz.

Kim są DDA/DDD?
DDA/DDD – to osoby dorosłe, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcjonalnych, z problemem alkoholowym. Charakterystyczne dla tych osób jest postrzeganie teraźniejszych wydarzeń przez pryzmat bolesnej przeszłości, nierzadko
uruchamiające określone reakcje emocjonalne i schematy zachowań.

Listę cech DDA/DDD znajdziesz na oficjalnej stronie https://dda.org.pl/lista-cech-dda-
tekst/

Lista cech DDA

Wygląda na to, że to są cechy, które nas łączą, ponieważ wychowaliśmy się w domu alkoholowym.

1. Staliśmy się wyizolowani i pełni lęku wobec ludzi, szczególnie tych, od których jesteśmy zależni albo którzy mają nad nami władzę lub przewagę.

2. Staliśmy się ludźmi, którzy poszukują akceptacji i potwierdzenia u innych, i straciliśmy w tym procesie własną tożsamość.

3. Jesteśmy przerażeni gniewem innych ludzi oraz wszelką osobistą krytyką.

4. Sami stajemy się alkoholikami, poślubiamy ich, lub mamy oba te problemy równocześnie. Albo też znajdujemy kogoś o osobowości kompulsywnej, na przykład pracoholika, by zaspokoić naszą chorą potrzebę bycia porzuconym.

5. Przeżywamy życie z punktu widzenia ofiary; ta słabość przyciąga nas do osób, z którymi tworzymy relacje przyjacielskie i miłosne.

6. Mamy nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności i łatwiej jest nam zajmować się innymi niż sobą; to pozwala nam nie przyglądać się zbyt dokładnie własnym wadom itp.

7. Czujemy się winni, kiedy zamiast ulegać innym, bronimy własnych praw i przekonań.

8. Staliśmy się uzależnieni od silnych emocji.

9. Mylimy miłość z litością i mamy tendencję do „kochania” ludzi, nad którymi możemy się „litować” i których możemy „ratować”.

10. Stłumiliśmy uczucia z naszego traumatycznego dzieciństwa i straciliśmy zdolność do odczuwania lub wyrażania naszych uczuć, ponieważ jest to dla nas bardzo bolesne (zaprzeczanie).

11. Surowo oceniamy siebie i mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości.

12. Jesteśmy osobowościami zależnymi, które boją się porzucenia i zrobią wszystko, aby utrzymać związek – żeby nie doświadczyć bolesnego uczucia opuszczenia, odczuwanego, gdy mieszkaliśmy z chorymi ludźmi, którzy nigdy nie byli dla nas dostępni emocjonalnie.

13. Alkoholizm jest chorobą rodziny; staliśmy się osobami współuzależnionymi i przejęliśmy cechy tej choroby, mimo, że sami nie sięgnęliśmy po alkohol.

14. Współuzależnieni reagują zamiast działać.